CENTAR želi da zainteresuje što veći broj nevladinih organizacija za temu zloupotrebe vatrenog oružja i rodno zasnovanog nasilja. Zato su stranice pred vama posvećene aktivizmu. Kako aktivnosti na ovom projektu budu napredovale, tako će i sadržaj ovog vebsajta biti bogatiji: za početak, u odeljku „Literatura“ možete da pročitate izvode iz najnovije studije CENTRA na ovu temu kao i druge studije i istraživanja koje se bave ovom temom. U odeljku „audio“ i „video“ postavićemo snimke delova radionica koje držimo na ovom projektu a namenjene su lokalnim nevladinim organizacijama koje pružaju pomoć ženama žrtvama nasilja. Takođe, u odeljku „Infografici“ uskoro ćemo u grafički atraktivnom formatu obraditi rezultate našeg istraživanja. U odeljku „Kako podneti žalbu Savetu za štampu i REM-u“ dali smo kratko upustvo o podnošenju žalbe ovim institucijama. Do sada su pred Savetom za štampu bile samo dve žalbe na pisanje medija, iako se u medijskim prilozima veoma često krše mnoge odredbe Kodeksa novinara Srbije. U oba slučaja uputile su ih nevladine organizacije koje se bave zaštitom žena.