Imate pitanje?

Pitajte istraživače: office@publicpolicy.rs

Kancelarija: Makedonska 21/V, 11 000 Beograd
E-mail: office@publicpolicy.rs
Mobilni telefon: +381 60 20 60 58
Fiksni telefon: 011 303 73 64
Facebook: PUBLICPOLICY.RS
Twitter: @PublicPolicyRs
LinkedIn: Centar za istraživanje javnih politika