Ukoliko ste novinar/ka i želite da izveštavate o vezi posedovanja oružja i nasilja u porodici, na ovim stranicama naći ćete brojne korisne podatke i rezultate istraživanja CENTRA i drugih organizacija i institucija koje se bave ovom temom. Takođe, ako pratite javne politike u vezi sa temom malokalibarskog i lakog vatrenog oružja (SALW), proces EU integracija u vezi sa poglavljem 24, primenu mera iz Nacionalnog akcionog plana za primenu rezolucije Saveta bezbednosti UN „Žene, mir i bezbednost”, primenu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Zakona o oružju i municiji i Krivičnog zakonika, u vezi sa nasiljem u porodici, ovaj websajt  nudi veliki broj podataka koji Vam mogu biti od pomoći u radu.

U odeljku „Literatura“ naći ćete sažetak najnovijeg istraživanja CENTRA  na ovu temu. Nudimo Vam statističke podatke o slučajevima nasilja u porodici u kojima je korišćeno vatreno oružje, pregled zakonske regulative koja se bavi ovom temom, i naše predloge mera za bolju prevenciju, regulaciju i dosledno sprovođenje postojećih zakonskih mera. Takođe, možete naći i druga istraživanja CENTRA posvećena odnosu ranjivih grupa i oružju i tekstove koji se bave prisustvom legalnog i nelegalnog oružja i nasilja u porodici koje su članovi CENTRA objavili u medijima ili u stručnim časopisima. U ovom odeljku možete naći i korisne linkove ka priručnicima za izveštavanje u slučaju nasilja u porodici.

U odeljku „Infografici“, naći ćete prikaze našeg istraživanja u grafičkoj formi koje možete koristiti za ilustraciju svojih priloga. U odeljku video i audio, uskoro će biti dostupni tonski i video zapisi izlaganja naših istraživača koje možete preslušati i takođe slobodno koristiti za ilustrovanje svojih priloga.

U odeljku „ Vodič za izveštavanje o nasilju u porodici“  dat je kratak predlog pravila za izveštavanje o nasilju u porodici.

U svakom trenutku na raspolaganju Vam stoje naši istraživači kojima možete poslati pitanje e mailom ili ih kontaktirati telefonom.

Ako Vas zanima čime se trenutno bavimo na ovom ili drugim projektima CENTRA, posetite websajt CENTRA, www.publicpolicy.rs, na twitteru @PublicPolicyRS | Fejsbuku: PUBLICPOLICY.RS | i LinkedIn-u: Centar za istraživanje javnih politika